fbpx

Minőségpolitika

Az Intézmény vezetője (és vezetése) kinyilvánítja elkötelezettségét a minőség, a minőségi követelmények teljesítése és a minőségfejlesztés iránt, személyes példamutatásával segíti a rendszer megvalósulását

Az Intézmény vezetősége belső meggyőződésből, a szervezet képzési tevékenysége és kapcsolódó oktatási szolgáltatásai minőségének folyamatos javítása, továbbá a képzést megrendelő gazdasági Intézmények és más partnerek, valamint a képzésben részesülők bizalmának erősítése céljából minőségbiztosítási rendszert működtet.

Az oktatásszervezéshez és képzéshez kapcsolódó valamennyi lényeges folyamatot szabályoz, és gondoskodik a minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetéséről, folyamatos fejlesztéséről. A képzés minőségének folyamatos javításával célja az ügyfelek és a társadalmi igények mind teljesebb kielégítése.

Ehhez biztosítja a szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat és a minőség folyamatos fejlesztését. Rendszeres képzéssel, továbbképzéssel elősegíti, hogy az oktatók és az oktatásszervezésben közreműködő munkatársak, valamint a folyamatba bekapcsolt szolgáltatók elkötelezettek legyenek a magas minőségű szolgáltatások biztosítása iránt, képesek legyenek a minőségbiztosítási rendszer előírásának betartására, mely számukra kötelező.

A minőségbiztosítási rendszert úgy alakítottuk ki, és folyamatos fejlesztése során azt tartjuk szem előtt, hogy megfeleljen a társadalmi céloknak, a jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatoknak, a piaci követelményeknek, a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek, partnerek elvárásainak.

Ennek érdekében rendszeresen fejlesztjük oktatási kínálatunkat, folyamatosan korszerűsítjük a tanfolyamok tartalmát, valamint az alkalmazott tanítási módszereket, tananyagokat és oktatási segédleteket. Nagy hangsúlyt helyezünk a tanfolyamokon átadott ismeretek gyakorlati hasznosíthatóságára. A megrendelőkkel, ügyfelekkel korrekt, udvarias kapcsolatot alakítunk ki, törekszünk a gyors ügyintézésre.

A minőségbiztosítási rendszer alapján történő működés és a folyamatos fejlesztés követelményét minden – oktatásban közreműködő – munkatárs elfogadja, feladatait ennek tudatában végzi. A tulajdonosok, a Vezérigazgató előterjesztése alapján rendszeresen értékelik az oktatási tevékenységet és megteszik a fejlesztés érdekében szükséges intézkedéseket. Intézményünk elkötelezte magát, a minőségi felnőttképzés mellett és minden szakmai tudásával segíteni kívánja résztvevőit a magas szakmai színvonalú ismeretek elsajátításában.

Minőségpolitikánk nyilvános, megtekinthető Intézményünk ügyfélszolgálatán.

Copyright by Mesharray, all rights reserved! | Adatvédelmi nyilatkozat